جزوات کنکور کارشناسی ارشد و دکترای محیط زیست برای کنکور سال 97

چت روم نوجوانان محل تبلیغات شما


قابل توجه کلیه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکترای محیط زیست

فروش جزوات کنکورمحیط زیست، با هفت سال سابقه درخشان؛ ویرایش جدید آزمون سال 1397

100 %تضمینی، همراه با مشاوره و برنامه ریزی کامل تا روز امتحان


منبع معتبر برای کلیه دروس رشته محیط زیست

رتبه های تک رقمی و دو رقمی کارشناسی ارشد و دکترا را از ما بخواهید

جهت سفارش و تهیه جزوات با شمارههای زیر تماس حاصل فرمایید

09365011721


کل منابع جزوات کنکور کارشناسی ارشد:

شناخت محیط زیست:

1 .اکولوژی، محمود رضا اردکانی

2 .زمین سیاره زنده، دانیل بوتکین، دوارد کلر، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده،

3 .مبانی محیط زیست، کنت وات، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده


اکولوژی حیات وحش:

1 .بوم شناسی ملکولی،جوانا فریلند، ترجمه منصوره ملکیان

2 .روشهای اندازه گیری تنوع زیستی، اجتهادی و همکاران

3 .مبانی زیست شناسی حفاظت، منصوره ملکیان و محمود رضا همامی

4 .بوم شناسی ومدیریت حیات وحش، گرام کالی و انتونی سیکالو،ترجمه منصور مصداقی

5 .جزوات تهران، گرگان، اصفهان، گیلان


آلودگی های محیط زیست:

1 .آلودگی هوا منابع، اثرات و کنترل، منصور غیاث الدین

2 .آلودگی محیط زیست )هوا-آب-خاک-صوت(، مینو دبیری

3 .آلودگی محیط زیست )آب، خاک و هوا(، مجید عرفان منش و مجید افیونی

4 .جزوات تهران، گرگان، اصفهان، گیلان


ارزیابی محیط زیست و GIS:

1 .شالوده آمایش سرزمین ، مجید مخدوم

2 .ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه اطالعات جغرافیایی، مخدوم و همکاران

3 .جزوات تهران، گرگان، اصفهان، گیلان


بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری( پرندگان و پستانداران)

1 .پستانداران ایران، هوشنگ ضیایی

2 .راهنمای پرندگان ایران، جمشید منصوری

3 .راهنمای صحرایی تخم و آشیانه پرندگان، کولین

4 .جزوات تهران، گرگان، اصفهان، گیلان


کل منابع استفاده شده برای جزوات کنکور دکترا:


شناخت محیط زیست:

1 .اکولوژی، محمود رضا اردکانی

2 .زمین سیاره زنده، دانیل بوتکین، دوارد کلر، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده،

3 .مبانی محیط زیست، کنت وات، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده


ارزیابی محیط زیست؛GIS ; RS :

1 .شالوده آمایش سرزمین ، مجید مخدوم

2 .ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه اطالعات جغرافیایی، مخدوم و همکاران

اکولوژی حیات وحش(مدیریت اکولوژیمهرداران و مناطق حفاظت شده 

زیست شناسی حفاظت 

ژنتیک تکمیلی )

1 .بوم شناسی ملکولی،جوانا فریلند، ترجمه منصوره ملکیان

2 .روشهای اندازه گیری تنوع زیستی، اجتهادی و همکاران

3 .مبانی زیست شناسی حفاظت، منصوره ملکیان و محمود رضا همامی،

4 .بوم شناسی ومدیریت حیات وحش، گرام کالی و انتونی سیکالو،ترجمه منصور مصداقی


آلودگی های محیط زیست (آلودگی آب، خاک، هوا؛ آلودگی صنعتی؛ پسماند و مواد زائد)

1 .آلودگی هوا، منابع، اثرات و کنترل، منصور غیاث الدین

2 .آلودگی محیط زیست )هوا-آب-خاک-صوت(، مینو دبیری

3 .آلودگی محیط زیست )آب، خاک و هوا(، مجید عرفان منش و مجید افیونی

4 .آالیندههای آلی، والکر، ترجمه مینوی دبیری


ارزیابی اثرات توسعه و آمایش سرزمین:

1 .سنجش از دور و سامانههای اطالعات جغرافیایی کاربردی با نرم افزار ادریسی،

عبدالرسول سلمان ماهینی

2 .ارزیابی اثرات توسعه با منطق فازی، عبدالرسول سلمان ماهینی

3 .ارزیابی اثرات توسعه، مسعود منوری


قابل توجه کلیه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکترای محیط زیست

فروش جزوات کنکورمحیط زیست، با هفت سال سابقه درخشان؛ ویرایش جدید آزمون سال 1397

100 %تضمینی، همراه با مشاوره و برنامه ریزی کامل تا روز امتحان


منبع معتبر برای کلیه دروس رشته محیط زیست

رتبه های تک رقمی و دو رقمی کارشناسی ارشد و دکترا را از ما بخواهید

جهت سفارش و تهیه جزوات با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

09365011721مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها